İhracata finansman desteği artacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen toplantının gündeminde, 12. Kalkınma Planı ve OVP izleme ve değerlendirme süreci, ihracat görünümü ve Eximbank ihracat kredileri ile destekleri, teknoloji girişimciliği ekosisteminin geliştirilmesi ve bu alanda finansal araçların yaygınlaştırılması ve Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi gibi konular yer aldı.

Nitelikli istihdam 

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Türkiye’nin beş yıllık kalkınma hedeflerini ortaya koyan ve 2053 yılı perspektifi ile hazırlanan 12. Kalkınma Planı’nın uzun vadeli kalkınma stratejisine yön verdiği hatırlatılarak, “Bu kapsamda, ülkemizin dünya ticaretindeki ve küresel değer zincirindeki yerinin güçlendiği, reel sektöre yönelik hedefe odaklı ve kaliteli finansman imkânlarının sağlandığı, yeşil ve dijital dönüşümü odağına alan ve nitelikli beşeri sermayeyle azami istihdam oluşturan istikrarlı bir büyüme modeli uygulamayı hedefliyoruz” denildi.

Kurul, plan hedeflerine ulaşmak amacıyla önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek politika, tedbir ve faaliyetlere yönelik izleme ve değerlendirme sürecini ele alırken, açıklamada, “Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanacak olan üç aylık izleme raporları EKK’da düzenli olarak değerlendirilecektir. Son dönem ihracat görünümü ile dezenflasyon sürecinde yatırım, üretim ve ihracatı destekleyecek, ihracatçı firmalarımızın rekabet gücünü artıracak ve finansmana erişimini kolaylaştıracak tedbirler görüşülmüştür. Eximbank ve İhracatı Geliştirme (İGE) A.Ş. finansman destekleri başta olmak üzere bankacılık sistemimiz genelinde ihracat finansmanı imkânlarının artırılması yönünde değerlendirmeler yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Toplantıda, eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmek ve işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdamı sağlamak amacıyla meslekî ve teknik eğitimin güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ve yeni yaklaşımlar da görüşüldü. Kurul, meslekî eğitim ve işgücü piyasasına ilişkin ilgili diğer paydaşların da yer aldığı daha kapsamlı bir çalışmanın yapılması yönünde görüş birliğine vardı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x