KDK, doğum sonrası yarı zamanlı çalışma talebini haklı buldu

KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), doğum sonrası çocuğu ilköğretime başlayana kadar yarı zamanlı çalışma talebi kabul edilmeyen zabıt katibini haklı bularak, Adalet Bakanlığı’na tavsiye kararı verdi. Bakanlık tarafından, başvurucuya yarı zamanlı çalışma izni verildi.

Zabıt katibi olan başvurucu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri kapsamında, doğum sonrası çocuğu ilköğretim çağına başlayacağı zamana kadar ‘yarı zamanlı çalışma’ talebiyle çalıştığı kuruma başvurdu. İlgili kurum tarafından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi henüz çıkmadığı gerekçesiyle başvurusunun reddedildiğini bildiren başvurucu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda talebiyle ilgili hüküm bulunduğunu ve kararname ile düzenlenmesi gereken bir durumun olmadığını, düzenlenecek olan yönetmelik ile hangi cetvele tabi memurların yararlanacağı bilgisinin yayınlanmasının beklendiğini, buna ilişkin yönetmeliğin de aradan geçen uzun yıllara rağmen çıkartılmadığını belirtti.

KDK’YA BAŞVURDU

Başvurucu, yarı zamanlı çalışma izninin işe başlama tarihinden itibaren ve 08.30-12.30 saatleri arasında ayarlanarak tarafına uygulanması talebiyle KDK’ya başvurdu. KDK, başvurucuyu haklı budu. KDK kararında, ilgili kanun ile çocuğun anne-babasına en çok ihtiyacı olan dönemde ebeveynlerin çocuklarıyla daha çok kişisel bağ kurmasının amaçlandığı, derece ve kademe ilerlemesine ilişkin usullerin ve çalışma saatlerinin belirlenmesine varıncaya dek iznin kullandırılması halinde yapılacak işlemlerin ayrıntılı olarak düzenlendiği ve bu hakkın ne zamana kadar devam edeceğinin de ayrıca belirtildiği, idare tarafından bu konuda düzenleme yapılmamış olmasının, uygulama usul ve esasları zaten kendisi tarafından belirlenmiş kanun hükmünün hayata geçirilmesine engel teşkil etmeyeceği, idare tarafından düzenleme konusunda çalışmalar başlatılmış olmasına rağmen makul bir süre içinde düzenleyici işlemin yürürlüğe girmediği belirtildi.

KDK, ilgili kanunda aranan şartları taşıdığı hususunda ihtilaf bulunmayan başvuranın doğum sonrası yarı zamanlı çalışma talebinin idarece bu hakkın kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmediği gerekçesiyle reddedilmesi yönünde yapılan işlemin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığını tespit etti. KDK, başvuranın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında doğum sonrası yarı zamanlı çalışma imkanından faydalandırılması için Adalet Bakanlığı’na tavsiye kararı verdi. KDK kararının ardından Adalet Bakanlığı, başvurucunun sorununu çözerek yarı zamanlı çalışma izni verdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x